Ghost shooter

Jeste∂ na oficjalnej stronie WWW o grze Ghost shooter.

 

Strona o grze Ghost shooter jest dostÍpna pod adresem internetowym: 
www.ghostshooting.xn.pl oraz www.ghostshooting.5p.pl oraz oraz www.ghostshooting.xja.pl oraz 
www.ghostshooting.rfv.pl