Jeste∂ na oficjalnej stronie WWW o grze:

Strzelaj do zombie - wersja 1.

 

Strona o grze Strzelaj do zombie - wersja 1 jest dostÍpna pod adresem internetowym: 
www.zombie.xja.pl oraz www.strzelajdozombie.xn.pl oraz www.strzelajdozombiewersja1.rfv.pl oraz www.zombie.5p.pl

========================================================================